Afdruk

imprint

Afwijzing van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die op een illegale activiteit duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke schendingen op de hoogte zijn, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van de link niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk niet redelijk. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van vercommercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u toch op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.